29512 - 5-díxitos do código postal (Páxina 1)

BENNETTSVILLE PRIMARY
301 JEFFERSON STR
South Carolina, 29512 BENNETTSVILLE
Adhesión total (sumatorio das notas): 697
BENNETTSVILLE ELEMENTARY
951 FAYETTEVILLE AVENUE EXT
South Carolina, 29512 BENNETTSVILLE
Adhesión total (sumatorio das notas): 762
MARLBORO COUNTY HIGH SCHOOL
PO BOX 6
South Carolina, 29512 BENNETTSVILLE
Adhesión total (sumatorio das notas): 1548
BENNETTSVILLE MIDDLE
701 CHERAW STREET
South Carolina, 29512 BENNETTSVILLE
Adhesión total (sumatorio das notas): 762