30547 - 5-díxitos do código postal (Páxina 1)

BANKS COUNTY ELEMENTARY SCH
PO BOX 278
Georgia, 30547 HOMER
Adhesión total (sumatorio das notas): 452
BANKS COUNTY MIDDLE SCHOOL
PO BOX 869
Georgia, 30547 HOMER
Adhesión total (sumatorio das notas): 445
BANKS COUNTY PRIMARY SCHOOL
PO BOX 190
Georgia, 30547 HOMER
Adhesión total (sumatorio das notas): 626
BANKS COUNTY HIGH SCHOOL
PO BOX 277
Georgia, 30547 HOMER
Adhesión total (sumatorio das notas): 517