58103 - 5-díxitos do código postal (Páxina 1)

EVALUATION AND TRAINING CENTER
424 9TH AVE S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 0
HEARTLAND SCHOOL
510 4TH ST S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 29
HAWTHORNE ELEMENTARY SCHOOL
555 8TH AVE S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 237
JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL
315 16TH ST S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 235
LEWIS AND CLARK ELEMENTARY
1729 16TH ST S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 727
CARL BEN EIELSON ELEMENTARY
1035 16TH ST S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 395
LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
2120 9TH ST S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 754
LUTHER HALL
1505 5TH AVE S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 17
AGASSIZ MIDDLE SCHOOL
1305 9TH AVE S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 1133
CLARA BARTON ELEMENTARY SCHOOL
1417 6TH ST S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 321
SOUTH HIGH SCHOOL
1840 15TH AVE S
North Dakota, 58103 FARGO
Adhesión total (sumatorio das notas): 1424